Privacybeleid

Stichting NetWerk
(Nederlands netwerk voor een gezonde werkplek)

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Stichting NetWerk.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@ewhn2016.org

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Email adres
  • De conferentie(s), die u bezocht heeft.

De grondslag voor deze gegevens is uw bezoek aan één der vorige EWH-conferenties in Europa.
De persoonsgegevens worden door Stichting NetWerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

  • Uitnodigingen voor en informatie over nieuwe conferenties

De persoonsgegevens worden door Stichting NetWerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

  • Gedurende de periode van 25 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Stichting NetWerk geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Stichting NetWerk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Stichting NetWerk deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.
U kunt daartoe een verzoek indienen via het email adres: info@ewhn2016.org

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting NetWerk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt er voor gezorgd, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stichting NetWerk.

Wijziging van het privacy beleid
Stichting NetWerk past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring                                                                Pagina 1 van 1